Copyright © 2005 - 2008 Nositelem autorských práv fotografií je Ludvika Řezníčková. Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu
121/2000 Sb. zákonů ČR. Možné je právo užít dílo pro použití jako odkaz na tyto stránky. Jiné použití je možné pouze se souhlasem autora.